FØRSTEHJELP: SÅR, KUTT OG BLØDNINGER

Oppdager du et sår på ditt kjæledyr bør du ta en grundig sjekk over hele dyret for å se etter andre skader, holde såret rent og om nødvendig få såret sjekket hos veterinær. Hva slags behandling som kreves avhenger av størrelse, dybde og årsaken til såret.

Mindre kutt og sår kan ofte behandles hjemme, men dype/store sår bør alltid undersøkes av veterinær. Det er viktig å hindre at dyret slikker, biter eller klør på sårene – tungen er grov og munnen inneholder bakterier som kan infisere såret.

Ved alle sår, uansett størrelse, er det viktig å holde et øye med såret mens det gror, og se opp for tegn på infeksjon som rødhet, hevelse, varme, smerte, puss (hvit, grønn eller gulaktig væske) og om såret blør lett. 

Når er et sår alvorlig?

I noen tilfeller kan det være vanskelig å bedømme et sår bare ved å se på det da sårets utseende på overflaten ikke alltid viser hele skadeomfanget. Et sår kan se relativt uskyldig ut fra utsiden, men om det f.eks. er veldig dypt kan kritiske strukturerer under være skadet. Er du usikker eller bekymret, bør du alltid kontakte veterinær.

De fleste mindre sår/kutt gror i løpet av et par dager hvis det holdes rent og tørt. Såret bør de første dagene rengjøres 2 – 3 ganger daglig med saltvann. Hvis dyret biter, slikker eller klør på såret kan det øke risikoen for infeksjon, bruk derfor krage, body eller beskyttende sokk for å hindre det. Vær obs på tegn på infeksjon mens såret gror.

Førstehjelp og akutt veterinærbehandling er viktig for/ved:

        Blødende sår (store blødninger eller sår som ikke stopper å blø etter 10 minutter)

        Dype sår

        Forbrenning

        Bittsår (inkludert huggormbitt og andre slangebitt)

        Sår som inneholder et objekt, f.eks. glass

        Øyeskader

        Skitne eller infiserte sår

Store eller dype kutt er ofte svært smertefulle og blir lett infisert. Slike skader bør alltid undersøkes av en veterinær umiddelbart. Er såret veldig skittent kan det være fornuftig å skylle det, men ikke forsøk å fjerne eventuelle gjenstander som f.eks. glasskår. Har du en bandasje, rent håndkle eller annet, legg det over såret for å begrense blødning på vei til veterinæren, men pass på at du ikke dytter eventuelle gjenstander lenger inn i såret. Pass alltid på egen sikkerhet, selv den snilleste hunden/katten kan bite og klore hvis smertene er for store.

Behandling hos veterinæren vil sannsynligvis innebære smertelindring og god, dyp rens av såret. Ofte kreves det at dyret sover for at dette kan gjøres grundig – en grundig rens og spyling er avgjørende for helingsprosessen. I noen tilfeller må såret sys og i enkelte tilfeller kreves kirurgi. Mye bevegelse rundt et sår kan forstyrre helingsprosessen, så det er viktig med ro i denne perioden.

Bittsår er vanligvis mer alvorlige enn de ser ut som, og blir ofte infisert på grunn av bakterier på tennene. Du bør alltid oppsøke veterinær om dyret ditt har blitt bitt, uansett hvor stort eller lite såret er. Behandles ikke ett bittsår kan det være svært smertefullt og gir alvorlige infeksjoner og verkebyller. .

Hund som får sjekket tennene hos dyrlegen.