Nyresvikt (katt)

Nyrene har mange livsviktige funksjoner. Deres hovedoppgave er å rense blodet for avfallsstoffer slik at de ikke samles i blodet. I tillegg har de mange andre viktige oppgaver som f.eks. vedlikeholde kroppens væskebalanse ved å skille ut urin og sørge for normalt blodtrykk.

Nyrene har en veldig stor reservekapasitet, og først når 60-75% av nyrevevet har gått tapt, er det snakk om nedsatt nyrefunksjon. Katter kan leve med nedsatt nyrefunksjon, men ikke uten problemer. Når 85% av nyrevevet er ute av drift, har situasjonen blitt livstruende og begrepet nyresvikt brukes.

Hva er symptomene på nyresvikt?

  • Oppkast
  • Sterk nedstemthet og apati
  • Appetittmangel
  • Nedsatt eller opphørt urinproduksjon

Når nyrene ikke lenger renser blodet for avfallsstoffer, hoper disse seg opp i kroppen. De påvirker mageslimhinnen og gir voldsomt oppkast og kvalme, og fører til tap av appetitt

Hvordan stiller veterinæren diagnosen nyresvikt?

Akutt nyresvikt diagnostiseres på grunnlag av en urinprøve og en blodprøve.

Urinprøven vil ha veldig lav tetthet, dvs. den er veldig tynn på grunn av manglende konsentrasjon av urinen. Nyrene har mistet evnen til å holde på væsken i kroppen. I tillegg lekker større mengder protein ut i urinen. Til slutt vil produksjonen av urin opphøre helt.

En blodprøve vil vise sterkt forhøyede nyreverdier. Det er spesielt tre av de man er interessert i, og deres gjensidige forhold vil vise hvor alvorlig situasjonen er.

Hvordan behandles nyresvikt?

En katt med akutt nyresvikt er i en livstruende situasjon og trenger intensivbehandling.  Væskebehandling settes i gang raskt og katten følges opp kontinuerlig med blod- og urinprøver. Hvis veterinæren finner årsaken til nyresvikten (det er dessverre ofte man ikke finner årsaken) vil man prøve å behandle den.

 

Hva kan forårsake nyresvikt?

Nedsatt nyrefunksjon kan forverres og føre til nyresvikt. Det skyldes at det aktive nyrevevet som er igjen må jobbe hardere for å holde katten i gang og dermed slites nyrevevet mer. Nyresykdom er en selvforverrende lidelse. I tillegg er det andre årsaker til nyreskader, disse kan deles inn i grupper:

  • Infeksjoner med virus, som katteaids (FIV) og katteleukemi (FeLV), bakterielle infeksjoner som nyrebekkenbetennelse og pankreatitt og visse immunologiske sykdommer som systemisk lupus.
  • Nevrotoksiske stoffer, f.eks. etylenglykol (frostvæske), tungmetaller (kadmium, arsen, kvikksølv), visse sopp – og soppdrepende midler.
  • Redusert blodtilførsel til nyrene, f.eks. nedsatt hjertefunksjon, større blodtap, dehydrering, sjokk, traumer m.m.