Tannlidelser hos marsvin

Marsvintenner er – som kanintenner – spesielle ved at de vokser hele tiden. De kan vokse opp til en 1 cm i måneden, og det er derfor ekstremt viktig at de slites like fort som de vokser.

Marsvin har to fortenner i overkjeven og to i underkjeven, som slipes mot hverandre og på den måten holder seg skarpe. Etter fortennene er det et større mellomrom før kinntennene kommer, 4 stykker på hver side, både i over- og underkjeven.

Hvorfor oppstår tannproblemer?

Dersom slitasjen på tennene er mindre enn veksten, vil de etter hvert få lengre og lengre tannkroner. De fremste kinntennene vil vokse og låse tungen, og det vil være vanskelig å få maten bakover i munnen. Det er dermed en risiko for feilsynkning med påfølgende lungebetennelse. Fortennene vil bli lange, og muligens stikke ut av munnen. Tilstanden kalles malokklusjon.

Går det virkelig galt, kan tannrøttene i underkjeven kjennes på undersiden av kjeven, og føre til byller. I overkjeven kan tennene faktisk bryte igjennom til øyehulen.

Det korte svaret på hvorfor dette kan skje er feilfôring – mangel på fiberholdig kosthold og dermed for lite slitasje av tennene. Marsvin er av naturen designet for å leve på store mengder gress, urter, grener og liknende, og det kan derfor gå galt om de blir matet med for mye kraftfôr som frø, korn, nøtter osv. Da har de ikke appetitt til å spise høy og andre grove ting.

I tillegg kan mangel på vitamin C svekke de små båndene som holder tennene på riktig plass i tannhulen.

Andre årsaker som medfødte misdannelser og knekte tenner kan også være årsak til tannproblemer, men feilfôring er den klart vanligste årsaken.

 

Hva er symptomene på tannproblemer?

  • Marsvinet er sulten, men har problemer med å spise
  • Marsvinet blir tynnere, men vekttapet skjules ofte under pelsen
  • Den sikler og er våt på haken, halsen og forbena
  • Fortennene blir lange og slites skjevt, evt. stikker ut av munnen
  • Kinntennene blir lange og legger seg over tungen. Dette ser du ikke utenfra.

Hvordan stiller veterinæren diagnosen?

Det er ganske enkelt å løfte leppene til marsvinet og se om fortennene har normal lenge og posisjon. Hvis dette ikke er tilfellet, vil det være helt nødvendig å sjekke kinntennene. Da må marsvinet legges i narkose, og man tar en grundig sjekk ved hjelp av et apparat med lys i. Røntgen av hodet er også et veldig godt og viktig hjelpemiddel for å vurdere hvor alvorlig problemet er. Det er også viktig å vite hva marsvinet veier, vekt er en viktig indikator på marsvinets livskvalitet.

Hvordan behandles tannlidelser hos marsvin?

Tennene må slipes ned til normal lengde ved hjelp av spesielle instrumenter. Et rolig marsvin vil godta at fortennene slipes uten bedøvelse – det er ingen nerver i tennene. Tennene må slipes, ikke kuttes, da det er en risiko for at de sprekker.

Sliping av kinntennene er mer komplisert og kan kun gjøres under narkose. Det er viktig å understreke at man IKKE bare kan slipe fortennene uten å vite hvordan det ser ut lenger inne i munnen. Det er nemlig en nær sammenheng i tyggefunksjonen mellom for- og kinntenner.

Hvordan er fremtidsutsiktene ved tannproblemer?

Hvis man starter behandling tidlig i prosessen, før tennene har endret permanent stilling i tannhulen, kan det holde å slipe tennene ned med jevne mellomrom. For noen vil det være nødvendig hver 3-4 uke. For noen eiere er det akseptabelt at marsvinet må behandles så ofte, for andre ikke. Det er også viktig at eier veier marsvinet en gang i uken for å holde øye med et eventuelt begynnende vekttap.

Hvis tennene har vokst veldig mye, marsvinet er avmagret og i dårlig allmenntilstand, vil veterinæren ofte anbefale å la marsvinet slippe.

Hvordan forebygges tannproblemer?

Viktigheten av riktig fôring kan ikke understrekes nok. Du bør gi begrenset mengde med kraftfôr og helst marsvinfôr med ekstra C-vitamin. I tillegg bør marsvinet får masse høy og grønt.

En av de store gledene ved å ha kjæledyr er å fôre dem og se at de spiser med god appetitt, og marsvin kaster seg alltid lykkelig over pellets. Så trikset er å tenke på hva som er bra for helsen deres, og at det er du som eier som har ansvaret for at ditt marsvin får rikelig med tannslipende fôr – og bare små mengder kraftfôr.